Boksze Osada 10 A
Poland, 16-515 Puńsk

+48 605-888-409
falko@falko-ryby.eu

Rozwój działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "FALKO" Andrzej Falkowski

„Rozwój działalności PPHU "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez zakup samochodu typu pick-up oraz specjalistycznego sprzętu do transportu żywych ryb”

Po wejściu w dany projekt trzeba umieścić następujące informacje:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: „Rozwój działalności PPHU "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez zakup samochodu typu pick-up oraz specjalistycznego sprzętu do transportu żywych ryb”

Cele operacji: Głównym celem operacji jest rozwój dotychczasowej działalności rybackiej PPHU FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup samochodu, basenów przeznaczonych do transportu ryb oraz tlenomierza oraz stworzenie 1 nowego miejsca pracy a przez to rozwój łańcucha dostaw oraz podnoszenie wartości produktów rybołówstwa i akwakultury na obszarze LSR. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju działalności w sektorze rybackim a także tworzenia nowych miejsc pracy co wpłynie na podniesienie konkurencyjności firmy a także na rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia na terenie całego obszaru LSR. C

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 0,25; liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1; liczba  miejsc pracy utworzonych dla osób z grupy defaworyzowanej - 1.

Wartość operacji: 208 580,16 zł w tym w ramach EFMR 86 873,40 zł

W ramach realizacji operacji zakupiony zostanie samochód typu pick-up oraz baseny przeznaczone do transportu żywych ryb oraz tlenomierz do badania zawartości tlenu w wodzie a przez to rozwój łańcucha dostaw oraz podnoszenie wartości produktów rybołówstwa i akwakultury na obszarze LSR. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju działalności w sektorze rybackim a także do tworzenia nowych miejsc pracy co wpłynie na podniesienie konkurencyjności firmy oraz na rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia na terenie całego obszaru LSR

Załączniki


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: Rozwój działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez zakup samochodu chłodni oraz basenów przeznaczonych do bezpośredniego obrotu produktami sektora rybołówstwa

Cele operacji: Głównym celem operacji jest rozwój dotychczasowej działalności rybackiej PPHU FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup samochodu chłodni oraz basenów przeznaczonych do sprzedaży ryb oraz stworzenie 2 nowych miejsc pracy a przez to rozwój łańcucha dostaw oraz podnoszenie wartości produktów rybołówstwa i akwakultury na obszarze LSR.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 0,75; liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1; liczba osób które utraciły pracę w sektorze rybackim - 1.

Wartość operacji: 343 785,00złw tym w ramach EFMR 116 411,75zł

W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie samochód chłodnia przeznaczony do transportu ryb oraz baseny przeznaczone do przechowywania odłowionych ryb. Realizacja projektu pozwoli na rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez rozwój łańcucha dostaw związanego z obrotem produktami sektora rybołówstwa. Realizacja operacji umożliwi rozwój działalności rybackiej firmy przez co przyczyni się do podniesienia jego konkurencyjności na rynku oraz tworzenia miejsc pracy co wpłynie na podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez poprawę warunków sprzedaży ryb na obszarze LSR.