Boksze Osada 10 A
Poland, 16-515 Puńsk

+48 605-888-409
falko@falko-ryby.eu

Środki Unii Europejskiej w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do świadczenia usług w zakresie czyszczenia i konserwacji dna stawów.

 Cele operacji: Nadrzędnym celem operacji jest rozwój działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup minikoparki gąsiennicowej wraz z przyczepą niezbędnej do wykonywania prac w zakresie czyszczenia i konserwacji dna stawów oraz stworzenie miejsca pracy przez okres min. 3 lat od daty płatności końcowej a przez to dywersyfikację źródeł dochodów oraz poprawę warunków hodowli ryb oraz wzmocnienie konkurencyjności firmy.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 0,25; liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1; liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej - 1.

Wartość operacji: 190 650,00złw tym w ramach EFMR 64557,50 zł

W ramach realizacji projektu zakupionazostanie minikoparka gąsienicowa  wraz z wyposażaniem oraz przyczepą. Realizacja projektu pozwoli na rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez wykonywanie prac w zakresie czyszczenia i konserwacji dna stawów, a co tym idzie pozwoli również na poprawę warunków hodowli ryb oraz wzmocnienie konkurencyjności firmy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: Rozwój działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez zakup samochodu chłodni oraz basenów przeznaczonych do bezpośredniego obrotu produktami sektora rybołówstwa

Cele operacji: Głównym celem operacji jest rozwój dotychczasowej działalności rybackiej PPHU FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup samochodu chłodni oraz basenów przeznaczonych do sprzedaży ryb oraz stworzenie 2 nowych miejsc pracy a przez to rozwój łańcucha dostaw oraz podnoszenie wartości produktów rybołówstwa i akwakultury na obszarze LSR.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 0,75; liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1; liczba osób które utraciły pracę w sektorze rybackim - 1.

Wartość operacji: 343 785,00złw tym w ramach EFMR 116 411,75zł

 W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie samochód chłodnia przeznaczony do transportu ryb oraz baseny przeznaczone do przechowywania odłowionych ryb. Realizacja projektu pozwoli na rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez rozwój łańcucha dostaw związanego z obrotem produktami sektora rybołówstwa. Realizacja operacji umożliwi rozwój działalności rybackiej firmy przez co przyczyni się do podniesienia jego konkurencyjności na rynku oraz tworzenia miejsc pracy co wpłynie na podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez poprawę warunków sprzedaży ryb na obszarze LSR.