Boksze Osada 10 A
Poland, 16-515 Puńsk

+48 605-888-409
falko@falko-ryby.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: „Rozwój działalności PPHU FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup plotera frezującego do produkcji basenów przeznaczonych do hodowli ryb”

Cele operacji: Celem operacji jest rozwój działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup plotera frezującego niezbędnego do produkcji basenów przeznaczonych do hodowli ryb oraz stworzenie miejsca pracy a przez to rozwój lokalnej przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia zarówno u Wnioskodawcy, jak również w innych branżach gospodarki zlokalizowanej na obszarze LSR.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 0,25; liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1; liczba  miejsc pracy utworzonych dla osób z grupy defaworyzowanej - 1.

 

Wartość operacji: 172 200,00 zł w tym w ramach EFMR 58 310,00 zł

 

Planowana operacja dotyczy zakupu specjalistycznego sprzętu – plotera frezującego przeznaczonego do szybkiego, powtarzalnego oraz dokładnego wykrawania/obróbki tworzyw sztucznych przeznaczonych do produkcji basenów, a co tym idzie pozwoli również na poprawę warunków hodowli ryb oraz wzmocnienie konkurencyjności PPHU FALKO Andrzej Falkowski a przez to rozwój łańcucha dostaw oraz podnoszenie wartości produktów rybołówstwa i akwakultury na obszarze LSR. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju działalności w sektorze rybackim a także do tworzenia nowych miejsc pracy co wpłynie na podniesienie konkurencyjności firmy oraz na rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia na terenie całego obszaru LSR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do świadczenia usług w zakresie czyszczenia i konserwacji dna stawów.

 Cele operacji: Nadrzędnym celem operacji jest rozwój działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup minikoparki gąsiennicowej wraz z przyczepą niezbędnej do wykonywania prac w zakresie czyszczenia i konserwacji dna stawów oraz stworzenie miejsca pracy przez okres min. 3 lat od daty płatności końcowej a przez to dywersyfikację źródeł dochodów oraz poprawę warunków hodowli ryb oraz wzmocnienie konkurencyjności firmy.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 0,25; liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1; liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej - 1.

Wartość operacji: 190 650,00złw tym w ramach EFMR 64557,50 zł

W ramach realizacji projektu zakupionazostanie minikoparka gąsienicowa  wraz z wyposażaniem oraz przyczepą. Realizacja projektu pozwoli na rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez wykonywanie prac w zakresie czyszczenia i konserwacji dna stawów, a co tym idzie pozwoli również na poprawę warunków hodowli ryb oraz wzmocnienie konkurencyjności firmy.

„Rozwój działalności PPHU "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez zakup samochodu typu pick-up oraz specjalistycznego sprzętu do transportu żywych ryb”

Po wejściu w dany projekt trzeba umieścić następujące informacje:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: „Rozwój działalności PPHU "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez zakup samochodu typu pick-up oraz specjalistycznego sprzętu do transportu żywych ryb”

Cele operacji: Głównym celem operacji jest rozwój dotychczasowej działalności rybackiej PPHU FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup samochodu, basenów przeznaczonych do transportu ryb oraz tlenomierza oraz stworzenie 1 nowego miejsca pracy a przez to rozwój łańcucha dostaw oraz podnoszenie wartości produktów rybołówstwa i akwakultury na obszarze LSR. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju działalności w sektorze rybackim a także tworzenia nowych miejsc pracy co wpłynie na podniesienie konkurencyjności firmy a także na rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia na terenie całego obszaru LSR. C

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 0,25; liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1; liczba  miejsc pracy utworzonych dla osób z grupy defaworyzowanej - 1.

Wartość operacji: 208 580,16 zł w tym w ramach EFMR 86 873,40 zł

W ramach realizacji operacji zakupiony zostanie samochód typu pick-up oraz baseny przeznaczone do transportu żywych ryb oraz tlenomierz do badania zawartości tlenu w wodzie a przez to rozwój łańcucha dostaw oraz podnoszenie wartości produktów rybołówstwa i akwakultury na obszarze LSR. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju działalności w sektorze rybackim a także do tworzenia nowych miejsc pracy co wpłynie na podniesienie konkurencyjności firmy oraz na rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia na terenie całego obszaru LSR

Załączniki


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: Rozwój działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez zakup samochodu chłodni oraz basenów przeznaczonych do bezpośredniego obrotu produktami sektora rybołówstwa

Cele operacji: Głównym celem operacji jest rozwój dotychczasowej działalności rybackiej PPHU FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup samochodu chłodni oraz basenów przeznaczonych do sprzedaży ryb oraz stworzenie 2 nowych miejsc pracy a przez to rozwój łańcucha dostaw oraz podnoszenie wartości produktów rybołówstwa i akwakultury na obszarze LSR.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 0,75; liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1; liczba osób które utraciły pracę w sektorze rybackim - 1.

Wartość operacji: 343 785,00złw tym w ramach EFMR 116 411,75zł

W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie samochód chłodnia przeznaczony do transportu ryb oraz baseny przeznaczone do przechowywania odłowionych ryb. Realizacja projektu pozwoli na rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez rozwój łańcucha dostaw związanego z obrotem produktami sektora rybołówstwa. Realizacja operacji umożliwi rozwój działalności rybackiej firmy przez co przyczyni się do podniesienia jego konkurencyjności na rynku oraz tworzenia miejsc pracy co wpłynie na podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez poprawę warunków sprzedaży ryb na obszarze LSR.